Serveis per complir amb la normativa de protecció de dades

privadesa.cat

 • Seguim les millors pràctiques per complir amb l'obligació d'informar les persones interessades presentant la informació per capes o nivells.
 • Assegurem que la informació completa relativa al tractament de dades personals es faciliti en un únic document o en una mateixa ubicació dins del lloc web.
 • Facilitem l'ús de les dades de contacte professionals informant les persones interessades del tractament de les seves dades personals.
 • Verifiquem que els consentiments obtinguts amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'RGPD siguin concordes amb la nova normativa de protecció de dades.
 • Comprovem que en els mitjans de recollida de dades personals s'informi les persones interessades del tractament de les seves dades personals. 

Serveis disponibles en línia

Adequació a l'RGPD i la LOPDGDD

460€

Una vegada

 • Clàusules
 • Política de Privacitat
 • Política de Galetes
 • Contractes
Email marketing complint la normativa

320€

Una vegada

 • Estratègies
 • Consentiment
 • Formularis
 • Dades de contacte
Assessorament en protecció de dades 1 any

460€

Per any

 • Actualització
 • Drets
 • Incidències
 • Sancions
Polítiques de privacitat i cookies

360€

Una vegadat

 • Avís legal
 • Política de Privacitat
 • Política de Galetes
 • Formularis

1. Clàusules informatives i Política de Privacitat
2. Política de Cookies
3. Contractes amb els encarregats de tractament
4. Registre d'activitats de tractament
5. Directrius per a l'atenció de sol·licituds d'exercici de drets
6. Indicacions en matèria de gestió de riscos
7. Estratègies de privacitat i mesures de seguretat
8. Directrius per a la gestió de forats de seguretat

1. Com obtenir el consentiment per enviar comunicacions comercials electròniques.
2. Què fer amb els consentiments obtinguts abans del 25 de maig de 2018.
3. Què es pot fer amb les dades de contacte professionals.
4. Com informar del tractament de les dades obtingudes d'una pàgina web.

1. Actualització a la situació concreta i específica dels tractaments que es duguin a terme a cada moment.
2. Assessorament per atendre les sol·licituds d'exercici de drets en matèria de protecció de dades que es puguin rebre dels interessats.
3. Notificació dels incidents de seguretat a l'autoritat de protecció de dades.
4. Gestió dels procediments sancionadors que es puguin rebre de l'autoritat de protecció de dades.

Free Website Builder offers a huge collection of 2500+ website blocks, templates and themes with thousands flexible options. Combine blocks from different themes to create a unique mix.

Preguntes freqüents

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) va entrar en vigor al maig de 2016. No obstant això, s'aplica des del 25 de maig de 2018, per la qual cosa els responsables i encarregats de tractament han d'adequar el tractament de dades personals que realitzen al que es preveu en aquest. A més de l'RGPD, es troba en vigor la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Les dades de contacte són informació referida a persones físiques identificades (dades de caràcter personal), per la qual cosa el seu tractament es troba sotmès a l'RGPD. No obstant això, el seu tractament podria realitzar-se a l'empara de l'article 6.1 f) de l'RGPD (regla de l'interès legítim) si es compleixen els següents requisits: 1. Que el tractament es refereixi únicament a les dades necessàries per a la seva localització professional. 2. Que la finalitat del tractament sigui únicament mantenir relacions de qualsevol índole amb la persona jurídica en la qual l'afectat presti els seus serveis (relacions "business to business", B2B).

Igual que en el supòsit anterior, l'interès legítim de l'article 6.1 f) de l'RGPD empara el tractament d'aquestes dades, sempre que es refereixin als empresaris individuals en aquesta condició i no es tractin per a entaular una relació amb els mateixos com a persones físiques.

A partir del 25 de maig de 2018, desapareix l'obligació d'inscriure fitxers en el Registre de Fitxers de l'AEPD.

Amb l'RGPD desapareixen els consentiments tàcits, la qual cosa suposa que aquest tipus de consentiments no són concordes amb la nova norma. D'aquesta manera, des de l'aplicació de l'RGPD (25 de maig de 2018), aquests consentiments hauran d'adaptar-se als requisits establerts per aquest.

Respecte als afectats als qui se'ls hagi recaptat les seves dades de caràcter personal amb anterioritat a l'aplicació de l'RGPD (25 de maig de 2018), el responsable no ha d'enviar una comunicació sobre aquest tema amb el contingut del dret d'informació de l'RGPD. És a dir, aquest dret d'informació de l'RGPD no s'aplica de manera retroactiva.

No obstant això, des de l'aplicació de l'RGPD tots els formularis o mitjans de recollida de dades personals, hauran d'adequar-se a la citada norma a fi de complir amb el contingut del dret d'informació.

Contacta'ns

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable: Salvador Mujal Valls
Finalitat: Enviar-li la informació requerida.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra Política de Privacitat.

© Copyright 2021 privadesa.cat. Tots els drets reservats.

Page was created with Mobirise